Reklamacja Do Banku o Zwrot Przelewu

Korzystanie z usług banków to naturalna rzecz. Jednak nie zawsze jesteśmy zadowoleni z oferowanych warunków lub usług. Czasami zdarzają się też przypadki, kiedy to bank nie wywiązuje się odpowiednio z umowy. W takich przypadkach mamy możliwość złożenia reklamacji do banku. Jednak sporo osób nie wie kiedy może złożyć reklamację i jak to zrobić. W poniższym artykule postaramy się dogłębnie omówić ten temat.

Jak napisać reklamację?

Na samym początku trzeba wytłumaczyć kwestię powodów skłonnych do złożenia reklamacji. Tak naprawdę możemy złożyć reklamację, gdy widzimy problemy w jakiekolwiek usłudze, z której korzystamy. Mowa o przelewach, wypłatach, używaniu karty kredytowej lub innych usługach. Reklamację piszemy najczęściej jako skargę, gdy mamy problemy lub bank nie dotrzymuje warunków umowy.

Jednak jest kilka ważnych aspektów, dotyczących samego sformułowania pisma. Powinno być krótkie i na temat. Należy wyrazić swoje uwagi na poszczególne usługi i przedstawić swoje racje. Raczej zbędne jest szukanie paragrafów w kodeksach, bo bank doskonale wie, czego można oczekiwać.

Kiedy składamy reklamacje?

Jak już wspomnieliśmy, reklamacje piszemy w momencie, gdy widzimy nieprawidłowości w usługach oferowanych przez nasz bank. Jednak można wyróżnić najczęstsze powody, w których ludzie składają reklamacje. Niektóre z nich są niezbyt poważne. Tak więc mamy prawo złożyć skargę, chociażby w momencie, gdy nie możemy się zalogować do bankowości elektronicznej.

Oczywiście tylko w wypadku, gdy bank nie poinformował nas o pracach technicznych lub awarii. Inne powody są zazwyczaj związane z płatnościami i naliczeniami. Nierzadko zdarza się, że bank nalicza dodatkowe opłaty, np. za kartę, a my mamy darmowy miesiąc bez opłat. Podobnie jest, gdy wykonamy błędny przelew bankowy. W tych przypadkach koniecznie trzeba złożyć reklamację, bo inaczej możemy stracić pieniądze.

Jakie dane należy podać w reklamacji?

Składając skargę do banku, musimy pamiętać, aby podać w niej wszystkie potrzebne dane. Najważniejsze jest podanie naszych danych identyfikacyjnych. Trzeba więc podać dane osobowe oraz PESEL. W przypadku składania skargi w imieniu firmy jesteśmy zobowiązani do podania numeru REGON lub NIP oraz nazwy firmy.

Poza tym konieczne jest uwzględnienie danych do korespondencji. Mowa zarówno o adresie, mailu i numerze telefonu. Następne elementy to wyjaśnienie czego dotyczy skarga, przedstawienie żądań względem banku i wskazanie, w jaki sposób chcemy otrzymać odpowiedź od banku.